رنگ بندی مارمونایت

ساخته شده از مواد اصلی کورین و کوارتز است به همین دلیل هم خواص سنگ کورین و هم خواص سنگ کوارتز را دارا می باشد از طرفی به دلیل طرح ها و برجستگی سطحی ظاهری مشابه سنگ‌های طبیعی دارد .