رنگ بندی سنگ طبیعی

صفحه کابینت سنگ طبیعی یکی از قدیمی‌ترین انواع صفحات کابینت هست. سال ها پیش از این صفحات، روی اغلب کابینت‌ها و به ویژه کابینت‌های فلزی خیلی استفاده می‌شد.
صفحات سنگ طبیعی همان‌طورکه از نام اون‌ها مشخص هست، صفحاتی هستن از جنس سنگ طبیعی، که با ضخامت‌های موردنیاز برش داده‌می‌شن و پس از صیقل دادن و صاف کردن سطح، به عنوان صفحه‌ی کابینت، مورد استفاده قرار می‌گیرن.