توضیحات پروژه

به دلیل دارا بودن برجستگی هایی روی خود خیلی طبیعی جلوه می کند و شبیه سنگ های طبیعی می باشد، به طور کلی کاربرد مارمونایت مثل کورین و کوارتز بوده و جهت استفاده در دیوارهای داخلی، رویه های میز کانتر آشپزخانه، رویه کابینت و غیره استفاده می شود .