توضیحات پروژه

این سنگ های مصنوعی در دسترس معماران و طراحان است و به راحتی می توانند آن را تهیه کنند. ظاهر زیبای این سنگ با رگه های داخل آن شباهت زیادی به سنگ های طبیعی دارد. این سنگ برای پروژه های کلاسیک و به عنوان ابزار پایه استفاده می شود.