توضیحات پروژه

صفحه اس پی ال از چندین لایه کاغذ ترکیب شده با رزین که در دما و فشار زیاد پرس می شود، به وجد می آید. زیبایی در کنار استحکام باعث کاربری بالای آن شده است.